Badanie osteoporozy

Osteoporoza często nazywana jest złodziejem kości, ponieważ powoduje stały ubytek tkanki kostnej, a jej działanie jest podstępne. Nie daje wcześniej żadnych znaków ostrzegawczych.